ÜRÜNLERİMİZ

e-Dönüşüm

e-Defter | e-Fatura | e-İrsaliye | e-Müstahsil

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE OTOMASYON

E-Dönüşüm,
Dijitalleşme Değil,
Süreç Otomasyonu ile Verimlilik Artışı Sağlamaktır.

Eksiksiz Dijital Dönüşüm
Dünyanın giderek daha dijital bir hale gelmesiyle birlikte teknoloji hayatımızın her evresinde çok daha fazla yer almaya başladı. ERA e-dönüşüm uygulamaları Defter, Fatura ve İrsaliye fonksiyonlarını onay mekanizması, süreç otomasyonu ve diğer özelliklerle zenginleştirerek iş birimlerini daha verimli kılar.

e-Defter

ERA e-Defter, muhasebe verilerini alıp GIB’in belirlemiş olduğu standartlarda “Yevmiye Defteri” , “Defter-i Kebir” ve ilgili “Berat” dosyalarını oluşturup online olarak GİB’e gönderme özelliğine sahiptir. Platform bağımsızdır; tüm ERP ve muhasebe uygulamaları ile entegre olarak çalışmaktadır.

e-Fatura

ERA e-Fatura, faturalarınızı dijital olarak gönderip-alıp, aynı zamanda saklar. Bir yandan kağıt masraflarını ortadan kaldırırken aynı zamanda onay mekanizması ve iş akışı fonksiyonları ile otomasyonu da sağlar. Platform bağımsızdır; tüm ERP ve muhasebe uygulamaları ile entegre çalışır.

e-Arşiv

ERA e-Arşiv, e-Fatura uygulamasına benzer özelliklere sahiptir. E-Arşiv mükelleflerine kesilen faturalar ile gelen e-arşiv faturalarının yönetimi amacıyla geliştirilmiştir. Onay mekanizması ve iş akışı fonksiyonları ile faturaların ilgili departmana otomatik yönlendirilmesi ile otomasyon da sağlar.

e-İrsaliye

ERA e-İrsaliye, VUK 213 Sayılı kanun gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, standartları GİB tarafından belirlenmiş, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olan ve yerine geçen dijital irsaliye yönetimidir. ERA e-İrsaliye diğer e-dönüşüm modüllerinden e-Fatura ve e-Arşiv uygulamaları ile entegre çalışır.

e-Müstahsil

ERA e-Müstahsil, müstahsil makbuzunun GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak dijital ortamda oluşturulması, hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazını kapsayan uygulamadır. e-Müstahsil Belgesi, müstahsil makbuzu ile aynı hukuki değerlere sahip olan elektronik belgedir.

e-Sigorta

ERA e-Sigorta Poliçesi ve e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, hali hazırda kağıt ortamda düzenlemek, muhafaza ve ibraz etmek durumunda kalınan söz konusu belgelerin dijital ortamda elektronik belge olarak düzenlenip, muhafaza ve ibraz edilmesine imkan veren uygulamalar bütünüdür.

Scroll to Top